królewski pokój
 
Encyklopedia PWN
królewski pokój, pokój Antalkidasa,
traktat pokojowy zawarty 386 p.n.e. w Suzie między królem perskim Artakserksesem II Mnemonem a Spartą, kończący wojnę koryncką, a jednocześnie dotyczący uregulowania stosunków w całym świecie greckim;
za cenę zrzeczenia się na korzyść Persji miast gr. w Azji Mniejszej i na Cyprze, Sparta utrzymała Związek Peloponeski (mimo rozwiązania innych) i swą hegemonię w Grecji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia