konstruktywistycznej

Encyklopedia PWN

dziedzina plast. twórczości symbol., której przedmiotem jest kształtowanie kompozycji trójwymiarowych, na ogół pozbawionych funkcji użytkowych;
Carreño
[karrẹńo]
Mario, ur. 24 V 1913, Hawana, zm. 20 XII 1999, Santiago,
malarz kubański;
jedna z dziedzin filozofii współczesnej, której przedmiotem badań jest język, jego natura, struktura, geneza, funkcja i miejsce w kulturze;
czasopismo artyst., poświęcone sztukom plast.; wyd. 1933–38 w Łodzi (z przerwą 1937);
Gerzso
[hẹrso]
Gunter, ur. 17 VI 1915, m. Meksyk, zm. 21 IV 2000, tamże,
meksykański malarz i rzeźbiarz; samouk, pochodzący z rodziny emigrantów węgiersko-niemieckich;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia