konstruktywistycznej

Encyklopedia PWN

dziedzina plast. twórczości symbol., której przedmiotem jest kształtowanie kompozycji trójwymiarowych, na ogół pozbawionych funkcji użytkowych;
Carreño
[karrẹńo]
Mario, ur. 24 V 1913, Hawana, zm. 20 XII 1999, Santiago,
malarz kubański;
jedna z dziedzin filozofii współczesnej, której przedmiotem badań jest język, jego natura, struktura, geneza, funkcja i miejsce w kulturze;
czasopismo artyst., poświęcone sztukom plast.; wyd. 1933–38 w Łodzi (z przerwą 1937);
Gerzso
[hẹrso]
Gunter, ur. 17 VI 1915, m. Meksyk, zm. 21 IV 2000, tamże,
meksykański malarz i rzeźbiarz; samouk, pochodzący z rodziny emigrantów węgiersko-niemieckich;
Kotěra Jan, ur. 18 XII 1871, Brünn (ob. Brno), zm. 17 IV 1923, Praga,
czeski architekt i teoretyk architektury;
Praga, Praha Wymowa,
stolica Czech, m. wydzielone (na prawach kraju), nad Wełtawą, na wys. 180–370 m.
Wchutiemas, Wysszeje chudożestwienno-tiechniczeskije mastierskije,
wyższa szkoła artyst., działająca 1920–30 w Moskwie;
Berman Mieczysław, ur. 7 VII 1903, Warszawa, zm. 6 V 1975, tamże,
grafik;
fotografia artystyczna, fotografia estetyzująca,
fotografia rozumiana jako samodzielne dzieło sztuki;
funkcjonalizm
[łac.],
arch. kierunek w architekturze, urbanistyce i sztuce użytkowej, którego głównym założeniem było wysunięcie na plan pierwszy funkcji i uzależnienie od niej zarówno elementów technicznych (materiał, konstrukcja), jak i estetycznych (forma).
Grabowski Stanisław, ur. 1901, zm. 1957,
malarz;
Hayek
[hạjek]
Friedrich August von Wymowa, ur. 8 V 1899, Wiedeń, zm. 24 III 1992, Fryburg Bryzgowijski,
brytyjski ekonomista, filozof społeczny i polityczny, pochodzenia austriackiego.
Hiller Karol, ur. 19 XII 1891, Łódź, zm. 7 XII 1939, w Lasach Lućmierskich k. Łodzi,
malarz i grafik.
Kosovel Srečko, ur. 18 III 1904, Sežana, zm. 27 V 1926, Tomaj,
poeta słoweński;
ubiór aktora na scenie służący charakterystyce postaci scenicznej;
Lissitzky El, właśc. Lazar M. Lisicki, ur. 23 XI 1890, osada Poczinok (Smoleńszczyzna), zm. 30 XII 1940, Moskwa,
ros. architekt, malarz, grafik i teoretyk;
Meyerhold, Mejerchold, Wsiewołod E., ur. 9 II 1874, Penza, zm. 2 II 1940, Moskwa,
ros. aktor, reżyser i reformator teatru.
Pevsner
[pewsnẹ:r]
Antoine, właśc. Natan Pewzner, ur. 18 I 1886, Orzeł (Rosja), zm. 12 IV 1962, Paryż,
brat Nauma Gabo, francuski rzeźbiarz i malarz.

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

konstruktywizm
1. «kierunek artystyczny zapoczątkowany po pierwszej wojnie światowej w Rosji pod hasłem syntezy sztuki, nauki i wiedzy technicznej»
2. «kierunek w literaturze rosyjskiej lat dwudziestych XX w. głoszący kult techniki i przemysłu»

• konstruktywistyczny • konstruktywista
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia