„Forma”
 
Encyklopedia PWN
„Forma”,
czasopismo artyst., poświęcone sztukom plast.; wyd. 1933–38 w Łodzi (z przerwą 1937);
organ Związku Zawodowego Pol. Artystów Plastyków, którego zarząd tworzył jednocześnie redakcję pisma; redaktorzy odpowiedzialni: K. Hiller (1933–36) i S. Wegner (1936–38), komitet redakcyjny: Hiller, Wegner, A. Menkes, W. Strzemiński, J. Krauze (1933–34) i K. Kobro (1938); na ukształtowanie profilu pisma decydujący wpływ wywarli Hiller i Strzemiński — również jako autorzy często zamieszczanych na łamach „F.” wypowiedzi o sztuce awangardowej i jej roli we współcz. społeczeństwie, w których opierali się na przesłankach marksistowskich; ukazało się 6 numerów; pismo publikowało (niekiedy przedrukowując) także teksty prezentujące poglądy czołowych artystów awangardy eur., np. K. Malewicza, P. Mondriana (nr 5 1936, nr 6 1938), artykuły o funkcjonalizmie, np. Kobro (nr 4 1936); było bogato ilustrowane; „F”. przyczyniła się do upowszechnienia w Polsce sztuki abstrakcyjnej i konstruktywistycznej; nakład 500 egz. (1933).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia