komputerowa

Encyklopedia PWN

zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych liniami transmisji danych, → sieć komputerowa.
tworzona za pomocą komputera,
dział informatyki zajmujący się tworzeniem obrazów obiektów rzeczywistych i wyimaginowanych.
inform. zestaw sprzętu i oprogramowania pozwalający przekazywać informacje między komputerami (zwanymi węzłami sieci komputerowej).
inform. metoda wnioskowania o zachowaniu obiektów rzeczywistych na podstawie obserwacji wyników działania programów komputerowych naśladujących (symulujących) to zachowanie (tzw. modeli symulacyjnych);
tomografia komputerowa umożliwiająca uzyskiwanie obrazów dynamicznych przekroju narządu (uwzględniająca jego zmienność podczas czynności ruchowych).
zasady reprezentacji liczb w komputerze i wykonywania na nich działań.
badanie rdzenia kręgowego metodą tomografii komputerowej;
jednostka badawczo-rozwojowa, pierwszy pol. operator Internetu; działa od 1991, początkowo w ramach Uniwersytetu Warszawskiego, od 1993 samodzielnie;
dziedzina nauki z pogranicza matematyki i informatyki, traktowana w zasadzie jako dział algebry abstrakcyjnej.
jedna z metod obrazowania diagnostycznego w medycynie.
inform. gry wymagające do przeprowadzenia rozgrywki programu komputerowego; także programy komputerowe pozwalające jednemu lub więcej użytkownikom na rozgrywanie gier;
inform. kompletny, zwykle duży zestaw sprzętu komputerowego, obejmujący komputery, urządzenia peryferyjne i oprogramowanie podstawowe, m.in. system operacyjny.
komputer
[ang. < łac. computare ‘rozważać’, ‘obliczyć’],
elektroniczna maszyna cyfrowa,
urządzenie elektroniczne przeznaczone do przetwarzania informacji (danych) przedstawionych w postaci cyfrowej, sterowane programem zapisanym w pamięci.
informatyka
[łac. informatio ‘wyobrażenie’, ‘wizerunek’, ‘pomysł’],
dyscyplina naukowa zajmująca się przetwarzaniem informacji z użyciem komputerów;
tomografia
[gr. tomós ‘cięty’, ‘tnący’, gráphō ‘piszę’],
sposób uzyskiwania dwuwymiarowego obrazu przekroju obiektu trójwymiarowego w dowolnie wybranej płaszczyźnie, w celu poznania jego struktury wewn., bez konieczności naruszania tej struktury;
stosowanie urządzeń do zbierania i przetwarzania informacji, przejmujących pewne działania poznawcze, intelektualne i decyzyjne człowieka, wykonywane dotąd przez niego w trakcie użytkowania obiektu (np. obrabiarki, samolotu, banku) lub w trakcie prac twórczych (np. projektowania, konstruowania, uczenia).
drukowanie cyfrowe, drukowanie digitalne,
metody drukowania, w których wykorzystuje się dane w postaci cyfrowej zgromadzone w komputerze.

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

grafika komputerowa «dział informatyki zajmujący się tworzeniem za pomocą komputera rysunków, a także realistycznych obrazów obiektów rzeczywistych i wyimaginowanych»
gra komputerowa «gra rozgrywana na ekranie monitora; też: program komputerowy umożliwiający tę grę»
sieć komputerowa «zespół oddalonych od siebie komputerów, urządzeń peryferyjnych, a także urządzeń o specjalnych funkcjach, połączonych liniami transmisji danych»
symulacja komputerowa «badanie zachowania się obiektów rzeczywistych na podstawie obserwacji działania programów komputerowych symulujących to zachowanie»
tomografia komputerowa «metoda badania radiologicznego pozwalająca uzyskać obrazy poprzecznych przekrojów organów pacjenta»
komputer «urządzenie elektroniczne automatycznie przetwarzające dane zapisane cyfrowo, służące do szybkiego wykonywania obliczeń, przechowywania, porządkowania i wyszukiwania danych oraz sterowania pracą innych urządzeń»
• komputerowy • komputerowo
system komputerowy «sprzęt komputerowy i jego oprogramowanie rozumiane jako całość»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia