kolejowa

Encyklopedia PWN

część drogi kol. łącząca określone punkty, np. stacje końcowe lub węzłowe.
kolejowa nawierzchnia, pot. niewłaściwie tor,
zespół szyn tworzących tory, połączonych złączkami i przytwierdzonych do podkładów (drewn., betonowych) leżących na podsypce (np. warstwie tłucznia);
układ przestrzenny linii kol. i stacji kolejowych na określonym obszarze;
miejsce postoju pociągów i przeprowadzania operacji związanych z ruchem kolejowym;
zelektryfikowana linia kol. (magistrala), łącząca Śląsk (początek linii w Zawierciu) z Warszawą, należąca do eur. sieci kolejowej;
droga stanowiąca zespół: nawierzchni kolejowej, podtorza, obiektów inżynierskich (mostów, tuneli), budynków stacyjnych, ramp, posterunków ruchu oraz instalacji elektrycznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia