kolejowa sieć
 
Encyklopedia PWN
kolejowa sieć,
układ przestrzenny linii kol. i stacji kolejowych na określonym obszarze;
linie kol. łączą ze sobą stacje, a miejsce, gdzie spotykają się co najmniej 3 linie kol. nazywa się węzłem kolejowym. W węzłach są umiejscowione stacje kol. węzłowe; w skład linii kolejowej wchodzi droga kol. z wyposażeniem (np. nastawnie, urządzenia torowe, sieć trakcyjna, mosty, tunele) oraz obiekty poza drogą i stacjami, np. urządzenia zaplecza. Zależnie od dopuszczalnej prędkości i obciążenia przewozami rozróżnia się linie: magistralne, pierwszorzędne, drugorzędne i lokalne; linię kol. dzieli się na szlaki kolejowe — części między 2 posterunkami zapowiadawczymi (lub posterunkiem a końcem linii); szlak jest podzielony na odstępy, czyli części między semaforami odstępowymi (lub semaforem odstępowym a semaforem wjazdowym/wyjazdowym). Linia kol. może być jednotorowa lub wielotorowa; na liniach wielotorowych zwykle każdy tor jest przystosowany do jednego kierunku ruchu; dla ułatwienia prowadzenia ruchu w przypadku zakłóceń lub katastrof linia może być przystosowana do ruchu w obu kierunkach .
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia