koksochemii

Encyklopedia PWN

koksochemia
[ang.-gr.],
dział karbochemii obejmujący procesy wysokotemperaturowego odgazowania (tj. koksowania) węgla kam., których gł. celem jest produkcja koksu oraz procesy przerobu pozostałych produktów: smoły węglowej, benzolu surowego, gazu.
karbochemia
[łac.-gr.],
całokształt wiedzy o właściwościach, przeróbce i produktach tej przeróbki węgli kopalnych (kamiennych, brunatnych) i torfów;
substancje będące składnikami środowisk przyr.: skorupy ziemskiej, hydrosfery, biosfery i atmosfery, wydzielone z nich i przystosowane do wykorzystania przez określoną gałąź techniki lub określoną technologię;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia