surowce mineralne
 
Encyklopedia PWN
surowce mineralne,
substancje będące składnikami środowisk przyr.: skorupy ziemskiej, hydrosfery, biosfery i atmosfery, wydzielone z nich i przystosowane do wykorzystania przez określoną gałąź techniki lub określoną technologię;
najprostszym wykorzystaniem składników skorupy ziemskiej są kopaliny wydobyte z kopalń i ewentualnie przetworzone w zakładach przeróbki mech.; są one określane jako pierwotne s.m. (np. węgiel kam. gaz ziemny, rudy, kamienie budowlane, kruszywa); częściej s.m. są otrzymywane w wyniku przeróbki technol. kopalin, innych surowców i produktów nieorg.; są to produkty otrzymane w procesach technol. stosowanych w ceramice, chemii, koksochemii, metalurgii, petrochemii i in.; w tym znaczeniu s.m. są: cement, wapno, stopy metali, klinkier, szamot, szkło, asfalt i in.; pojęcie „surowce mineralne” rozszerza się na gazy uzyskiwane z powietrza, produkty pochodzące z wód zmineralizowanych, na energię termalną — surowiec energ. z wód termalnych (o podwyższonej temperaturze), a także surowce syntet., np. diamenty syntet., soda.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia