kościelne

Encyklopedia PWN

biblioteki będące własnością Kościoła katol. i in. chrześc. ugrupowań wyznaniowych.
jezioro na Pojezierzu Bytowskim (woj. pomor.), na południowy zachód od Miastka, na wys. 173 m;
kościelne skale, modi, toni,
muz. system skal diatonicznych, opracowany teoretycznie V–VI w. (Boecjusz);
Państwo Kościelne, łac. Patrimonium Sancti Petri,
średniowieczne państwo w środkowych Włoszech, na którego czele stał papież, sprawując władzę monarszą.
jednostki kościelne powołane w celu rozpatrywania kwestii podlegających prawu kościelnemu; sądownictwo kościelne.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia