klimatoterapia

Encyklopedia PWN

dziedzina fizjoterapii wykorzystująca do celów leczn. czynniki klimatu, takie jak: temperatura, ruch i wilgotność powietrza, jego elektr., chem. i mech. właściwości, ponadto promieniowanie słoneczne;
bioklimatologia
[gr. bíos ‘życie’, klíma, ˜atos ‘strefa’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka zajmująca się oceną klimatu danego miejsca geogr. (regionu, miejscowości) pod względem jego oddziaływania na organizm ludzki;
fizjoterapia
[gr. phýsis ‘natura’, therapeía ‘opieka’, ‘leczenie’],
dział medycyny obejmujący wiele zróżnicowanych działań terapeutycznych;
Jałta, Yalta, ros. Jalta,
m. na Ukrainie, w republice Krym, nad Zat. Jałtańską (M. Czarne).
leczenie, terapia,
wszelkie metody postępowania mające na celu przywrócenie zdrowia lub złagodzenie objawów choroby.
medycyna niekonwencjonalna, medycyna komplementarna, paramedycyna,
rozpoznawanie i „leczenie” chorób metodami opartymi na podstawach, które nie zostały lub też nie mogą być poddane dokładnej weryfikacji naukowej, lub co do których badania naukowe nie wykazały skuteczności;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia