klimatofizjologia

Encyklopedia PWN

bioklimatologia
[gr. bíos ‘życie’, klíma, ˜atos ‘strefa’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka zajmująca się oceną klimatu danego miejsca geogr. (regionu, miejscowości) pod względem jego oddziaływania na organizm ludzki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia