kierowane

Encyklopedia PWN

pocisk odrzutowy wyposażony w układ kierowania, którego zadaniem jest pomiar odchyleń pocisku od żądanego toru oraz formułowanie i przekazywanie komend (sygnałów) elementom wykonawczym sprowadzającym pocisk na właściwy tor;
system, w którym istnieją wolne wybory, ale ostateczne decyzje należą do grupy (rządzącej zwykle przy pomocy armii) lub jednostki (występuje często w państwach postkolonialnych).
sposób powodowania działań innych ludzi zgodnie z założonym celem;
log. proces myślowy, w którym uznaje się za prawdziwe jakieś sądy (lub ich reprezentacje językowe — zdania) na podstawie innych już uznanych za prawdziwe sądów (zdań);
ludowy ruch w Europie,
chłopski ruch polit., zapoczątkowany w wielu krajach eur. na przeł. XIX i XX w.;
miotany na odległość przedmiot (amunicja), przeznaczony do rażenia celu lub wykonania innego zadania — np. zadymienia terenu, rozrzucenia ulotek;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia