pocisk kierowany
 
Encyklopedia PWN
pocisk kierowany,
pocisk odrzutowy wyposażony w układ kierowania, którego zadaniem jest pomiar odchyleń pocisku od żądanego toru oraz formułowanie i przekazywanie komend (sygnałów) elementom wykonawczym sprowadzającym pocisk na właściwy tor;
p.k. odznaczają się dużą celnością i umożliwiają zwalczanie szybko poruszających się celów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia