kalambur

Encyklopedia PWN

teatr studencki we Wrocławiu, działający 1957–79, do 1994 teatr zawodowy pod nazwą Ośrodek Teatru Otwartego „Kalambur”;
kalambur
[fr.],
dowcipna gra słów o identycznym (homonim) lub podobnym (paronomazja) brzmieniu, lecz o różnym znaczeniu;
teatr studencki w Polsce,
niezawodowy ruch teatr., obejmujący środowiska akademickie;
diafora
[gr. diaphorá ‘odmienność’],
zestawienie podobnie lub jednakowo brzmiących wyrazów o różnym znaczeniu, stwarzających swoistą grę słów (np. „Kalambur to karambol dwóch słów”); także powtórzenie słowa połączone ze zmianą jego zabarwienia znaczeniowego („Chleb jest chlebem codziennym”);
Duchamp
[düszạ̃]
Marcel Wymowa, ur. 28 VII 1887, Blainville k. Rouen, zm. 2 X 1968, Paryż,
francuski malarz i rzeźbiarz, twórca i kreator sztuki nowoczesnej.
ukształtowanie głoskowej warstwy utworu poet. polegające na łączeniu podobnych lub kontrastowych dźwięków mowy (samogłosek, spółgłosek), ich zagęszczaniu i porządkowaniu w celu osiągnięcia określonego efektu artystycznego;
Joyce
[dżoıs]
James Augustine Aloysius Wymowa, ur. 2 II 1882, Dublin, zm. 13 I 1941, Zurych,
pisarz irlandzki, tworzący w języku angielskim, jeden z najwybitniejszych twórców nowoczesnej prozy.
Khusro, Chusro, Amir, właśc. Abdul Hasan, ur. 1253, zm. 1325,
poeta ind., tworzący w języku perskim;

Słownik języka polskiego PWN

kalambur «gra słów wykorzystująca dwuznaczność lub podobieństwo wyrazów»
• kalamburowy • kalamburzysta
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia