Kalambur
 
Encyklopedia PWN
Kalambur,
teatr studencki we Wrocławiu, działający 1957–79, do 1994 teatr zawodowy pod nazwą Ośrodek Teatru Otwartego „Kalambur”;
zał. przez B. Litwińca (do 1991 dyrektor i reżyser 37 przedstawień) i E. Michalika. Zespół K. tworzono 1957–59, gł. z członków teatrzyku satyrycznego Ponuracy (1955–56); pierwsze przedstawienia: Konfiskata gwiazd (1958), Po ulicach miasta chodzi moja młodość (1959); repertuar wypełniały programy poet. i kabaretowe, bliskie modelowi składanki warsz. STS-u, z dominacją groteski i satyry społecznej. W 1960–64 nowe kierunki działań teatr. realizowały Scena Poezji (Dwunastu wg poematu A. Błoka 1960, Cieniom wg W. Wirpszy 1961, Futurystykon — montaż pol. poezji futurystycznej 1967) i Scena Debiutów; z inicjatywy W. Hermana (od 1959 w zespole, 1964 kierownik artyst.) organizowano Noce Jazzu i Poezji. Od 1964 K. miał własną siedzibę przy ul. Kuźniczej, gdzie odbyły się kolejne głośne premiery, m.in. inscenizacja Szewców S.I. Witkiewicza (1965), W rytmie słońca wg poezji U. Kozioł (1970); podejmowano różne formy współpracy ze środowiskami twórczymi; oprócz realizacji spektakli (m.in. Rozruch 1976, Biała skrzynia wg tekstów Kozioł 1977) działało Biuro Wydawnictw i Agencja. Na scenie zawodowej wystawiano gł. dramaty i adaptacje (m.in. Kamień na kamieniu wg W. Myśliwskiego 1985, utwory M. Pankowskiego).
Laureat wielu nagród międzynar. festiwali teatr. (Nancy, Grenoble, Parma, Erlagen); od 1967 organizator Międzynar. Festiwalu Festiwali Teatrów Studenckich, od 1973 pod nazwą Festiwal Teatru Otwartego (do 1993 dziesięć edycji), który miał wielki wpływ na twórców kształtujących współcz. teatr w Polsce, umożliwił poznanie nowych metod pracy (kreacja zbiorowa, „pisanie na scenie”), przez kontakt z nurtem kontrkultury krystalizował ideę teatru otwartego.
Lech Śliwonik
Bibliografia
Teatr Kalambur, wybór tekstów i opracowanie K. Banachowska, E. Lisowska, B. Litwiniec, Warszawa 1982;
Teatr Kalambur, opracowanie i redakcja E. Lisowska-Kopeć, Wrocław 1998.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia