jest

Encyklopedia PWN

państwowe przedsiębiorstwo armatorskie, zał. 1926, z siedzibą w Gdyni;
żel krzemionkowy, silikażel, SiO2 · nH2O,
wysuszony żel produktów polikondensacji anionów krzemotlenowych, będący uwodnionym ditlenkiem krzemu SiO2 · nH2O;
związki chemiczne żelaza i chloru, w których chlor występuje na −I stopniu utlenienia:
archeol. jedna z 3 epok, na które 1836 Ch.J. Thomsen podzielił pradzieje, następująca po epoce brązu;
związki żelaza, w których żelazo występuje w anionie:
Żelazkowa Binka, ur. 15 VII 1923, Svilengrad, zm. 31 VII 2011, Sofia,
bułgarska reżyser filmowa;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia