jest

Encyklopedia PWN

zjednoczenie artyst., powstałe na pocz. 1911 w Krakowie;
skupia pol. aktorów na emigracji, zał. 1947 w Londynie;
konspiracyjna organizacja wojsk., utworzona XI 1939 w Warszawie;
efemeryczna organizacja konspiracyjna grupująca przedstawicieli lewicy polistopadowej na wychodźstwie; zał. z inicjatywy J. Lelewela 23 II 1835 w Brukseli;
Związek im. Jana Kilińskiego, Narodowa Młodzież Robotnicza,
ekspozytura Ligi Narodowej w środowisku robotniczym i rzemieślniczym, działający 1901–06 w konspiracji w Warszawie; zał. przez Związek Młodzieży Polskiej „Zet” poprzez zjednoczenie kółek młodzieży robotnicznej i rzemieślniczej w Warszawie;
organizacja twórcza, powstała 1945 jako kontynuacja przedwojennego Stow. Kompozytorów Pol., zrzeszająca pol. kompozytorów i, w odrębnej sekcji, muzykologów, skupionych w 8 oddziałach terenowych w: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia