jedynka

Encyklopedia PWN

saneczkarstwo, sport saneczkowy,
dyscyplina sportów zimowych;
Kocerka Teodor, ur. 6 VIII 1927, Bydgoszcz, zm. 25 IX 1999, Warszawa,
wioślarz, trener;
kod
[łac.],
zbiór reguł wzajemnie jednoznacznego przyporządkowania elementów jednego skończonego zbioru elementom drugiego skończonego zbioru (kodowanie);
magnetooptyczny zapis, rejestracja magnetooptyczna,
proces utrwalania informacji w postaci śladu magnetycznego (ścieżki) na nośniku (dysku magnetooptycznego);

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia