jazzowy

Encyklopedia PWN

twórcza i zaw. organizacja pol. muzyków jazzowych, zał. 1957 jako Federacja Pol. Klubów Jazzowych, później Pol. Federacja Jazzowa.
Międzynarodowa Federacja Jazzowa, ang. International Jazz Federation,
utw. 1969, siedziba w Wiedniu, później w Sztokholmie, zrzesza nar. stow. jazzowe;
Ptaszyn Wróblewski Jan, właśc. J. Wróblewski, ur. 27 III 1936, Kalisz,
jazzowy saksofonista (saksofon tenorowy i barytonowy), kompozytor i dyrygent;
Waschko Roman, ur. 26 VI 1921, Poznań, zm. 15 XI 2002, Warszawa,
publicysta i krytyk jazzowy;
dwumiesięcznik wyd. od 1966 w Warszawie, poświęcony muzyce jazzowej w kraju i na świecie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia