jazzowy

Encyklopedia PWN

Goodman
[gụdmən]
Benny Wymowa, właśc. Benjamin David Goodman Wymowa, ur. 30 V 1909, Chicago, zm. 13 VI 1986, Nowy Jork,
amerykański klarnecista i saksofonista jazzowy;
Grappelli Stéphane Wymowa, ur. 28 I 1908, Paryż, zm. 1 XII 1997, tamże,
fr. skrzypek jazzowy;
Grünberg Louis, ur. 3 VIII 1884, Brześć Litewski, zm. 9 VI 1964, Los Angeles,
kompozytor amerykański, pochodzenia pol.;
Hagaw, właśc. Asocjacja Hagaw,
zespół jazzu tradycyjnego, zał. 1964 przy klubie studenckim Stodoła w Warszawie;
Hampton
[hạ̈mptən]
Lionel Wymowa, ur. 12 IV 1913, Louisville (stan Kentucky), zm. 31 VIII 2002, Nowy Jork,
amer. wibrafonista, perkusista, pianista i wokalista jazzowy;
Hancock
[hạ̈nkok]
Herbie Wymowa, właśc. Herbert Jeffrey Hancock, ur. 12 IV 1940, Chicago,
amer. pianista i kompozytor jazzowy;
Herman
[hẹ:rmən]
Woodrow Charles Wymowa, zw. Woody Herman Wymowa, ur. 16 V 1913, Milwaukee, zm. 28 X 1987, Los Angeles,
amerykański klarnecista i saksofonista jazzowy;
Hughes
[hju:z]
James Langston, ur. 1 II 1902, Joplin (stan Montana), zm. 22 V 1967, Nowy Jork,
pisarz amerykański;
improwizacja
[fr. < łac.],
lit., muz. działalność artystyczna, podczas której akt twórczy zbiega się z jednoczesnym wykonaniem powstającego utworu;
International Jazz Federation
[ıntərnạ̈sznəl dżä:z fedərẹıszn; ang.]
→ Międzynarodowa Federacja Jazzowa.
jam session
[dżäm seszn; ang.] Wymowa,
spotkanie muzyków jazzowych w celu wspólnej improwizacji;
Jarrett
[dżạ̈rət]
Keith, ur. 8 V 1945, Allentown,
amer. pianista i kompozytor jazzowy;
miesięcznik poświęcony muzyce jazzowej, wyd. od 1956 w Gdańsku, od 1962 w Warszawie; od 1981 pod nazwą „Magazyn Muzyczny — Jazz”; 1984 przekształcony w mies. „Magazyn Muzyczny” poświęcony gł. muzyce rockowej, ukazywał się do 1991.
Jones
[dżounz]
Norah, ur. 1979,
piosenkarka i pianistka amer.;
Jones
[dżounz]
Quincy, ur. 14 III 1933, Chicago,
amer. kompozytor, trębacz i pianista jazzowy;
Jopek Anna Maria, ur. 14 XII 1970, Warszawa,
piosenkarka i wokalistka jazzowa, także pianistka;
jug band
[dżag bänd; ang.],
washboard band,
rodzaj zespołu muzycznego wykorzystującego prymitywne instrumenty muzyczne (dzbanki, butelki, pokrywki, tarę do prania);
miasto w województwie wielkopolskim, na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Prosną; pow. grodzki, siedziba powiatu kaliskiego.
Karolak Wojciech, ur. 28 V 1939, Warszawa,
organista, pianista i kompozytor jazzowy;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

jazz [wym. dżez], dżez «improwizowana muzyka powstała w drugiej połowie XIX w. w USA z połączenia elementów muzyki europejskiej i murzyńskiej»
• jazzowy, dżezowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia