jajowata

Encyklopedia PWN

archeol. kultura rozwijająca się od końca VI w. p.n.e. do około przełomu er na terenach pomiędzy dolną Wezerą a środkową Odrą oraz południową Jutlandią a Turyngią, Saksonią i Łużycami Dolnymi;
archeol. kultura wczesnej epoki żelaza (VI–III w. p.n.e.), zajmująca tereny dorzecza Desny od Sejmu po Briańsk;
kakaowiec, Theobroma,
rodzaj roślin okrytozalążkowych, drzewiastych z rodziny zatwarowatych (Sterculiaceae),
kokainowy krzew, krasnodrzew, Erythroxylon coca,
krzew okrytozalążkowy z rodziny krasnodrzewowatych (Erythroxylaceae)
kolkwicja, Kolkwitzia,
rodzaj roślin okrytozalążkowych drzewiastych z rodziny przewiertniowatych;
fr. odmiana gruszy, uprawiana od ok. 150 lat;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia