język migany

Encyklopedia PWN

system językowy, za pomocą którego porozumiewają się gł. ludzie niesłyszący;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia