migowy język
 
Encyklopedia PWN
migowy język,
system językowy, za pomocą którego porozumiewają się gł. ludzie niesłyszący;
system języka migowego jest oparty na znakach daktylograf. określających poszczególne litery i liczby (palcowy alfabet) oraz znakach ideograf. określających całe pojęcia; klas. język migowy oparty prawie wyłącznie na znakach ideograf. ma swoistą gramatykę pozycyjną (części zdania są przekazywane zawsze w określonej kolejności); język migany łączy słownictwo języka migowego z gramatyką języka nar.; znaki ideograf. są uzupełniane za pomocą znaków daktylograf. końcówkami fleksyjnymi; jest używany łącznie z językiem mówionym, zwłaszcza w kontaktach między osobami niesłyszącymi a słyszącymi, w dydaktyce, kulturze i przekazie informacji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia