izby poselskiej

Encyklopedia PWN

w Polsce od XV w. najwyższy organ ustawodawczy, w okresie II RP — jedna z izb parlamentu, w PRL — formalnie najwyższy organ władzy państwowej, w III RP — łącznie z senatem władza ustawodawcza.
Bradlaugh
[brạ̈dlo:]
Charles, pseud. Iconoclast, ur. 26 IX 1833, Londyn, zm. 30 I 1891, tamże,
bryt. wolnomyśliciel i reformator polityczny;
forma organizacji organu przedstawicielskiego (zwłaszcza parlamentu) polegająca na istnieniu w jego strukturze 2 części (izb), powoływanych w odrębny sposób i współdziałających w uchwalaniu aktów prawnych;
deputowany
[łac. deputatus ‘wyznaczony’],
osoba wyłoniona w wyborach jako przedstawiciel ludności w organie przedstawicielskim o charakterze ogólnopaństw. (parlament);
w Polsce od końca XV w. przewodniczący izby poselskiej;
Klaus Václav Wymowa, ur. 19 IV 1941, Praga,
polityk czeski, ekonomista;
Leszczyński Bogusław, ur. ok. 1612, zm. 23 IX 1659, Warszawa,
syn Rafała (1579–1636), ojciec Rafała (1650–1703), podskarbi koronny;
Paroubek Jiří, ur. 21 VIII 1952, Ołomuniec,
polityk czes.;
w dawnej Polsce przedstawiciel wysyłany na sejmy (do izby poselskiej) przez większe miasto w celu przedstawienia tam jego postulatów;
Podlodowski Stanisław, zw. Lupą, ur. między 1503 a 1513, zm. między 9 VI a 4 VII 1550,
działacz szlachecki;
Sapieha Kazimierz Leon, ur. 15 VII 1609, Wilno, zm. 19 I 1656, Brześć Litewski,
syn Lwa, brat Jana Stanisława, podkanclerzy litewski;
organ władzy ustawodawczej w Księstwie Warsz. 1807–15, złożony z senatu i izby poselskiej;
organ władzy ustawodawczej w Królestwie Pol. 1815–31;
w dawnej Polsce organizacja terytorialna stanu szlacheckiego.
Sieniawski Mikołaj Hieronim, ur. 1645, Lwów, zm. 15 XII 1683, k. Lubowli (Spisz),
ojciec Adama Mikołaja, wojewoda wołyński, hetman polny koronny;
Sienicki Mikołaj, ur. ok. 1520, zm. przed 14 IX 1581,
przywódca ruchu egzekucji praw i egzekucji dóbr, od 1567 podkomorzy chełmski;
rodzina magnacka herbu Janina;
ustawy o reformie wyborczej, Reform Acts, od 1867 oficjalnie Representation of the People Acts,
ustawy bryt. wprowadzające reformy prawa wyborczego do Izby Gmin.

Materiały dodatkowe

Konstytucja 3 maja, właściwie Ustawa rządowa, 3 V 1791, Warszawa
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia