inwestycyjna

Encyklopedia PWN

ruch stanowiący opozycję wobec globalizacji, uznawany za jeden z tzw. nowych ruchów społecznych.
bank, założony 1986, z siedzibą w Warszawie;
ekon. specyficzny, zgodny z zasadami islamu, system bankowy.
Dillon, Read & Co.
[dı̣lən ri:d ənd kạmpəni],
jeden z najstarszych banków inwestycyjnych USA;
ekon. instytucja finansowa pośrednicząca w zawieraniu transakcji na giełdzie,
środki materialne gromadzone na kontach instytucji ubezpieczeniowych lub przedsiębiorstw w celu zabezpieczenia dożywotniego świadczenia pieniężnego, przysługującego pracownikowi po przepracowaniu określonej liczby lat lub osiągnięciu określonego wieku;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia