inwestycyjna

Encyklopedia PWN

Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy, Lubińsko-Głogowskie Zagłębie Miedziowe,
zagłębie miedziowe i okręg przemysłowy w północnej części województwa dolnośląskiego, głównie w powiecie głogowskim, polkowickim i lubińskim;
Morgan
[mọ:rgən]
John Pierpont (mł.), ur. 7 IX 1867, Irvington (stan Nowy Jork), zm. 13 III 1943, Boca Grande (stan Floryda),
amerykański bankier i finansista,
ekon. nie skonsumowana część dochodów jednostek, gospodarstw domowych, podmiotów gospodarczych lub państwa, ulokowana w instytucjach bankowo-depozytowych, papierach wartościowych, funduszach emerytalnych, inwestycyjnych, polisach ubezpieczeniowych itp., w formie np. gotówki przechowywanej w domu, lokaty bankowej, obligacji, polis ubezpieczeniowych, kruszcu.
Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR), od 1976 Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej,
wielkoobszarowe przedsiębiorstwo państwowe,
ekon. rodzaj rejestru w publicznym obrocie papierami wartościowymi, który identyfikuje osobę uprawnioną do wykonywania praw i dysponowania papierami wartościowymi;
subemisja
[łac.],
ang. underwriting,
ekon. mechanizm gwarantujący powodzenie nowej emisji papierów wartościowych
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia