inżynierska

Encyklopedia PWN

stowarzyszenie wybitnych twórców polskiej techniki — inżynierów i przedsiębiorców,
budowla niebędąca budynkiem, służąca potrzebom np. produkcji, komunikacji, transportu, energetyki, rolnictwa;
Europejska Federacja Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich, ang. Federation of National Engineering Associations, fr. Fédération Européenne d’Association National d’Ingenieurs (FEANI),
organizacja zrzeszająca eur. stowarzyszenia inżynierów, po jednym z każdego kraju;
uczelnie techn. o różnych specjalnościach;
wyższa uczelnia techn. w Kielcach;
politechnika
[gr. polýtechnos ‘biegły w wielu sztukach’],
naukozn. wielokierunkowa wyższa uczelnia techniczna o poziomie uniwersyteckim.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia