ilaste

Encyklopedia PWN

łupki ilaste, iłołupki,
najbardziej rozpowszechniony rodzaj łupków osadowych
minerały z grupy glinokrzemianów uwodnionych o strukturze warstwowej, tworzące skupienia złożone z drobnych, nierozpoznawalnych gołym okiem łusek;
skała osadowa pochodzenia chem., składająca się gł. z minerału syderytu i minerałów ilastych (gł. illitu lub kaolinitu);
wszystkie rodzaje łupków ilastych zawierających składniki palne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia