hydrozespół

Encyklopedia PWN

zespół złożony z turbiny wodnej i napędzanej nią maszyny, np. prądnicy (hydrogenerator), pompy.
hydrogenerator
[gr.-łac.],
prądnica elektr. napędzana przez turbinę wodną (tworzy z nią tzw. hydrozespół);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia