hydrograficzne

Encyklopedia PWN

marynarka
[łac. marinus ‘morski’],
ogół statków morskich (statek wodny) danego państwa wraz z ich załogami i kierownictwem;
żegl. mapy i wydawnictwa książkowe zawierające informacje i dane niezbędne do bezpiecznego uprawiania żeglugi;
Challenger
[czạ̈lındżər] Wymowa,
drewniana korweta parowo-żaglowa marynarki brytyjskiej;
kuter
[niem. < ang.]:
flota transp., rybacka, sport., ratownicza oraz statki specjalne (holowniki, lodołamacze, latarniowce, kablowce, pogłębiarki, statki hydrograficzne).
niem. parowiec badawczy;
Nathorst Alfred Gabriel, ur. 7 XI 1850, Bergshammar, zm. 20 I 1921,
szwedzki botanik, geolog, paleobotanik i polarnik;
organizacje zajmujące się działalnością nauk. bądź upowszechnianiem nauki, kształceniem kadr nauk. i in. problemami, związanymi z szeroko pojętą nauką.
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
Ren, niem. Rhein, fr. Rhin, hol. Rijn, celt. Renos, łac. Rhenus,
największa rzeka Europy Zachodniej, w Szwajcarii, Niemczech i Holandii, częściowo wyznacza granicę między Szwajcarią a Liechtensteinem, Austrią i Niemcami oraz między Francją a Niemcami;
konstrukcja pływająca w wodzie, jednostka pływająca;
periodyczne wydawnictwo (lub publikacje w postaci elektronicznej) stanowiące zbiór informacji służących do aktualizowania pomocy nawigacyjnych;
Adeńska, Zatoka, arab. Khalīj ‘Adan, ang. Aden Bay,
zatoka w zachodniej części Morzem Arabskiego (Ocean Indyjski), wg Międzynarodowego Biura Hydrograficznego morze;
Alpy, fr. Alpes, niem. Alpen, wł. Alpi, słoweń. Alpe,
najwyższy obszar górski w Europie.
Arabskie, Morze, ang. Arabian Sea, arab. Al-Baḥr al-‘Arabī, hindi Arab sāgar, pers. Darya-ye ‘Arab, urdu Buḥayrat-ul-‘Arab,
otwarte morze w północno-zachodniej części Oceanu Indyjskiego, między półwyspami: Somalijskim, Arabskim i Indyjskim;
Australijska, Wielka Zatoka, Great Australian Bight,
otwarta zatoka Oceanu Indyjskiego u południowego wybrzeża Australii, między przylądkiem West Cape Howe na zachodzie a Przylądkiem Południowo-Zachodnim na Tasmanii; wg Międzynarodowego Biura Hydrograficznego morze;
batyfotometr
[gr. bathýs ‘głęboki’, phōs, phōtós ‘światło’, metréō ‘mierzę’],
przyrząd do pomiaru oświetlenia w wodzie na dużych głębokościach;
Beagle
[bị:gəl] Wymowa,
bryt. okręt żaglowy typu bark;
Bengalska, Zatoka, bengalskie Vaṅgopasāgar, birmańskie Bingali Pinko, hindi Baṅgāl kī Khāṛi, ang. Bay of Bengal,
otwarta, rozległa zatoka Oceanu Indyjskiego, między Półwyspem Indyjskim i Cejlonem na zachodzie a Półwyspem Indochińskim, Andamanami i Nikobarami na wschodzie, wg Międzynarodowego Biura Hydrograficznego morze.

Materiały dodatkowe

Raiatéa — „Wyspa z Towarzystwa”

Słownik języka polskiego PWN

hydrografia zob. hydrologia
• hydrograficzny
statek hydrograficzny «statek służący do dokonywania pomiarów głębokości mórz»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia