hydrograficzne

Encyklopedia PWN

Nathorst Alfred Gabriel, ur. 7 XI 1850, Bergshammar, zm. 20 I 1921,
szwedzki botanik, geolog, paleobotanik i polarnik;
organizacje zajmujące się działalnością nauk. bądź upowszechnianiem nauki, kształceniem kadr nauk. i in. problemami, związanymi z szeroko pojętą nauką.
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
Ren, niem. Rhein, fr. Rhin, hol. Rijn, celt. Renos, łac. Rhenus,
największa rzeka Europy Zachodniej, w Szwajcarii, Niemczech i Holandii, częściowo wyznacza granicę między Szwajcarią a Liechtensteinem, Austrią i Niemcami oraz między Francją a Niemcami;
konstrukcja pływająca w wodzie, jednostka pływająca;
periodyczne wydawnictwo (lub publikacje w postaci elektronicznej) stanowiące zbiór informacji służących do aktualizowania pomocy nawigacyjnych;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia