hipotezą działania z bliska

Encyklopedia PWN

pole fizyczne, pole sił,
forma materii pośrednicząca we wzajemnym oddziaływaniu jej form korpuskularnych (np. ciał niebieskich, cząsteczek, atomów, cząstek elementarnych).
zamierzone i systematycznie stosowane sposoby pracy nauczyciela z uczniami umożliwiające realizowanie celów kształcenia.
socjologia
[łac.-gr.],
w pierwotnym i najszerszym znaczeniu nauka o społeczeństwie.
naukozn. najstarsza z nauk o nauce;
Oorta obłok, chmura Oorta,
zbiorowisko małych ciał (zwanych niekiedy kometami), rozprzestrzeniające się koliście wokół Słońca do odległości ok. 200 tysięcy AU (astronomiczna jednostka);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia