heteropolisacharydy

Encyklopedia PWN

heteropolisacharydy
[gr.-łac.],
chem. polisacharydy zbudowane z cząsteczek różnych monosacharydów;
polisacharydy
[gr.-łac.],
wielocukry, cukry złożone,
polimery liniowe lub rozgałęzione, zbudowane z reszt monosacharydów i ich pochodnych, połączonych wiązaniem glikozydowym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia