hemolityczną

Encyklopedia PWN

choroba wywołana niezgodnością antygenową grup krwi pomiędzy matką i płodem.
jeden z objawów hemolitycznej choroby noworodków powstający w wyniku nadmiernego rozpadu krwinek czerwonych;
med. niezgodność antygenowa między dawcą i biorcą krwi lub między kobietą ciężarną i płodem, prowadząca do alloimmunizacji (tj. wytworzenia stanu odporności na obcy antygen) i związanych z tym powikłań.
med. żółtawe zabarwienie skóry, twardówki, spojówek, błon śluzowych i narządów wewn., spowodowane przechodzeniem barwników żółciowych z krwi do tkanek;
choroba zakaźna wywoływana przez bakterie Bartonella bacilliformis;
dwuchwytnik, amboceptor,
przeciwciała o 2 grupach chwytnych wiążących antygen i dopełniacz, np. przeciwciała uczulające krwinki na hemolityczne działanie dopełniacza.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia