hel

Encyklopedia PWN

sposób klasyfikacji pierwiastków chemicznych w postaci tabeli powstałej w wyniku ułożenia pierwiastków według wzrastającej liczby atomowej oraz według ich właściwości chemicznych;
Pomerańczuka zjawisko, zjawisko Pomieranczuka,
fiz. zjawisko wykorzystywane do uzyskiwania bardzo niskich temperatur (rzędu pojedynczych mK), polegające na obniżaniu się temperatury ciekłego helu 3He podczas jego adiabatycznej kompresji (adiabatyczny proces), prowadzącej do jego częściowego zestalenia;
woj. w północnej części Polski, nad Morzem Bałtyckim; graniczy z woj.: warmińsko-mazurskim (na wschodzie), kujawsko-pomor. (na południu), wielkopol. (na południowym zachodzie) i zachodniopomor. (na zachodzie); na północy M. Bałtyckie z Zat. Gdańską i Zalewem Wiślanym.
północno-zachodnia część Pobrzeża Gdańskiego;
Demel Kazimierz Konstanty, ur. 9 III 1889, Zawodzie k. Katowic, zm. 27 IX 1978, Gdynia,
biolog, oceanograf; jeden z pionierów badań mor. w Polsce;
Jowisz, symbol ,
astr. piąta według oddalenia od Słońca i największa planeta Układu Słonecznego, a po Słońcu, Księżycu i planecie Wenus czwarty pod względem jasności obiekt na niebie (maksymalna jasność wynosi −2,8 wielkości gwiazdowej).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia