gwiazdy podwójne wizualnie

Encyklopedia PWN

gwiazdy podwójne, których składniki spostrzega się na sferze niebieskiej okiem nieuzbrojonym lub przez teleskop jako odrębne źródła światła.
gwiazdy podwójne, układy podwójne,
układy złożone z 2 gwiazd obiegających wspólny środek masy.
gwiazda wielokrotna, układ wielokrotny,
układy złożone z 3 lub więcej gwiazd położonych tak blisko siebie na sferze niebieskiej, że bez użycia teleskopu (a niekiedy i przy jego użyciu) są widziane jako gwiazda pojedyncza.
paralaksa
[gr.],
astr. zjawisko zmiany kierunku, w którym obserwowany jest obiekt astr., w wyniku zmiany położenia obserwatora, a także kąt między kierunkami do danego obiektu poprowadzonymi z 2 różnych położeń obserwatora.
Izar, Pulcherrima, ε Bootis,
gwiazda wizualnie podwójna w gwiazdozbiorze Wolarza;
Mizar, ζ, Ursa Maioris,
gwiazda wielokrotna w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy, jedna z gwiazd Wielkiego Wozu;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia