guzy

Encyklopedia PWN

boks
[ang. box ‘uderzenie (pięścią)’],
pięściarstwo,
dyscyplina sport., walka na pięści między 2 przeciwnikami prowadzona na ringu wg określonych zasad.
bronchoskopia
[gr. brónchos ‘oskrzela’, skopéō ‘patrzę’, ‘oglądam’],
med. wziernikowanie za pomocą bronchoskopu światła tchawicy i drzewa oskrzelowego w celach diagnostycznych i terapeutycznych;
wczesnobarokowy motyw zdobniczy inspirowany kształtami cząstek organicznych: chrząstki, małżowiny usznej, koguciego grzebienia, strąka grochu; eksponuje występujące w nich obłe guzy, pofałdowane brzegi itp.;
chrzęstniakowatość kości, chrzęstniaki mnogie,
med. liczne guzy z tkanki chrzęstnej lub chrzęstno-kostnej powstające w jednej lub wielu kościach;
czerwienica objawowa, czerwienica wtórna,
zwiększone stężenie hemoglobiny, liczby krwinek czerwonych, hematokrytu i objętości krwi krążącej;
delia, delijka,
wierzchnie, długie okrycie męskie z rękawami, podbite futrem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia