gniazdowe

Encyklopedia PWN

w średniowiecznej Polsce rodzaj rodu rycerskiego, dla którego głównym czynnikiem zespalającym było zasiedlenie wspólnego terytorium.
w przeważającej mierze wrodzone międzyosobnicze odległości określające (tj. charakteryzujące, a nawet wyznaczające) rodzaj szeroko pojętych zachowań społ. zarówno między-, jak i wewnątrzgatunkowych.
zool. etologiczne formy pasożytnictwa, w których osobnik gat. pasożytniczego wykorzystuje efekty działań osobników przeważnie innego gat. — żywiciela;
perkozy, Podicipediformes,
rząd ptaków wodnych;
chruściele, Rallidae,
rodzina ptaków z rzędu żurawiowych;
dzierlatka, Galerida cristata,
ptak z rodziny skowronków;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia