gałęzi akustycznych

Encyklopedia PWN

drgania (o małej amplitudzie) atomów tworzących sieć krystaliczną wokół ich położeń równowagi.
meteorologia
[gr. metéōros ‘unoszący się w powietrzu’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o atmosferze ziemskiej oraz zjawiskach i procesach w niej zachodzących;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia