górny

Encyklopedia

Górny Zbigniew, ur. 6 III 1948, Poznań,
dyrygent, pianista i kompozytor;
pojęcie geogr.-hist., którym dla odróżnienia od Śląska Dolnego, określa się wschodnią część Śląska, obejmującą XV–XVIII w. tereny księstw: cieszyńskiego, karniowskiego, opawskiego, opolskiego, raciborskiego oraz państwa pszczyńskiego;
Gangesu, Kanał Górny, hindi Ūpari Garigā Nahar, ang. Upper Ganga Canal,
kanał nawadniający w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradeś, na Niz. Gangesu, w międzyrzeczu Gangesu i Jamuny;
Karpacz Górny, dawniej Bierutowice, Mostowa Góra,
dzielnica Karpacza (woj. dolnośląskie), najwyżej położona (880 m) północno-zachodnia część miasta, na l. brzegu Łomnicy i jej dopływu Budnicza Struga
śląska kodyfikacja prawa górnicze z 1528 dla kopalń w Tarnowskich Górach;
dzielnica adm. w południowej części Łodzi;
ciek źródłowy → Wetliny.
do 1984 nazwa państwa, → Burkina Faso w Afryce.
Górne, Jezioro, ang. Lake Superior Wymowa, fr. Lac Supérieur,
jezioro tektoniczno-polodowcowe w Kanadzie i USA, na wysokości 183 m, największe i najgłębsze spośród Wielkich Jezior;
środkowa część Niz. Północnopodlaskiej;
część doliny Wisły w obrębie Kotliny Oświęcimskiej;
Trydent-Górna Adyga/Tyrol Południowy, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Tyrol Włoski,
region autonomiczny w północno-wschodnich Włoszech, graniczy z Austrią i Szwajcarią;
organizacja konspiracyjna na Górnym Śląsku; gł. pol. siła zbrojna w powstaniach śląskich 1919–21;
Berezyna Górna, Bierazino, Wierchniaje Bierazino,
w. na Białorusi (obw. witebski), nad górną Berezyną, na wschód od m. Dokszyce.
partia polit., utworzona XII 1918; I 1919 połączyła się z KP Niemiec (KPD), jako jej okręg górnośląski;
organ adm. przedstawicielstwa ludności pol. Górnego Śląska wobec Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej, Niemiec i Polski; utworzona 30 VII 1921, z siedzibą w Bytomiu, następnie w Katowicach;

Słownik języka polskiego

górny
1. «znajdujący się lub odbywający się na pewnej wysokości»
2. «o niektórych częściach ciała występujących parami: będący u góry»
3. «ambitny, wzniosły»
4. «o sposobie wypowiadania się: przesadnie wzniosły»
5. «o biegu, odcinku rzeki: bliższy źródła»
6. «o kraju, dzielnicy, miejscowości: leżący bliżej źródła rzeki lub wyżej położony»
7. «o okresach geologicznych: młodszy»
8. «o dźwiękach: należący do wyższej części skali muzycznej»

• górnie • górność
regiel górny «piętro roślinne Tatr, występujące na wysokości 1200–1500 m, utworzone przez las świerkowy»
górna granica czegoś «poziom, wartość jakiegoś zjawiska lub parametru najwyższe z możliwych»
kończyna górna «część ciała człowieka od barku do końca palców, służąca do chwytania»
kulminacja górna «osiągnięcie przez ciało niebieskie największej wysokości nad horyzontem»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia