Tarnowskich Górach

Encyklopedia PWN

m. powiatowe w województwie śląskim, na Garbie Tarnogórskim, nad Stołą (lewy dopływ Małej Panwi), na północnym skraju GOP.
w. w woj. małopol., w pow. tarnowskim (gmina Tarnów), na Płaskowyżu Tarnowskim, na wzgórzach wznoszących się ponad doliną Dunajca, przy południowo-zachodniej granicy Tarnowa.
woj. w południowej Polsce;
(GOP), największy w Polsce okręg przemysłowy, w północnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, w województwie śląskim, na południowym zachodzie graniczy z Rybnickim Okręgiem Węglowym;
miasto w województwie małopolskim, powiat grodzki, na Płaskowyżu Tarnowskim, nad Białą i jej dopływem Wątokiem oraz nad Dunajcem (częściowo zachodnia granica miasta); siedziba pow. tarnowskiego.
województwo (od 1999) w południowej części kraju,

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia