Łodzi

Encyklopedia PWN

nowy cmentarz żydowski w Łodzi,
pierwszy bank akcyjny w Łodzi, zał. 1872 przez warsz. bankierów i łódzkich przemysłowców (m.in. L. Grohmana, K. Scheiblera);
Europejskie Stowarzyszenie Amatorów Łodzi Rekreacyjnych, ang. European Boating Association (EBA),
organizacja zał. 1982, z siedzibą w Eastleigh (w Royal Yachting Association);
miasto wojewódzkie (województwo łódzkie), na pograniczu Wysoczyzny Łaskiej i Wzniesień Łódzkich, na wododziale Wisły i Odry; powiat grodzki, siedziba powiatu łódzkiego wschodniego.
mały statek wodny, zwykle bezpokładowy, z napędem wiosłowym, żaglowym lub mechanicznym;
średniow. ród rycerski, gł. w południowej Wielkopolsce;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia