Łodzi

Encyklopedia PWN

nowy cmentarz żydowski w Łodzi,
pierwszy bank akcyjny w Łodzi, zał. 1872 przez warsz. bankierów i łódzkich przemysłowców (m.in. L. Grohmana, K. Scheiblera);
Europejskie Stowarzyszenie Amatorów Łodzi Rekreacyjnych, ang. European Boating Association (EBA),
organizacja zał. 1982, z siedzibą w Eastleigh (w Royal Yachting Association);
miasto wojewódzkie (województwo łódzkie), na pograniczu Wysoczyzny Łaskiej i Wzniesień Łódzkich, na wododziale Wisły i Odry; powiat grodzki, siedziba powiatu łódzkiego wschodniego.
mały statek wodny, zwykle bezpokładowy, z napędem wiosłowym, żaglowym lub mechanicznym;
średniow. ród rycerski, gł. w południowej Wielkopolsce;
łódź ratunkowa, szalupa ratunkowa,
łódź do ewakuacji ludzi ze statku wodnego lub platformy mor. i utrzymania ich przy życiu na wodzie;
grupa artystów łódzkich, powstała 1979;
rodzaj wodnosamolotu;
woj. w środkowej części Polski, na północy graniczy z woj. kujawsko-pomor., na północy i wschodzie z mazowieckim, na południowym wschodzie ze świętokrzyskim, na południu ze śląskim i opolskim, na zachodzie z wielkopol.;
wielkoprzemysłowa rodzina w Łodzi, pochodząca z Saksonii, od końca XIX w. spolonizowana.
wielkoprzemysłowa rodzina w Łodzi, pochodząca z Saksonii, od końca XIX w. spolonizowana.
wielkoprzem. rodzina w Łodzi, pochodzenia niemieckiego;
dyscyplina sport. obejmująca wyścigi na łodziach klas otwartych (wyścigowych), sport., turystykę motorowodną i narciarstwo wodne;
towarzystwo nauk. ogólne, zał. 1936, z siedzibą w Łodzi;
łódź napędzana silnikiem spalinowym tłokowym (wbudowanym lub przyczepnym);

Słownik języka polskiego PWN

łódź «mały, przeważnie bezpokładowy statek wodny»
• łodziowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia