funkcja falowa

Encyklopedia PWN

w kwantowej teorii struktury cząsteczek chem. postępowanie polegające na przybliżonym rozdzieleniu zmiennych elektronowych i jądrowych w funkcji falowej układu, co prowadzi do uproszczonego rozwiązania równania Schrödingera.
fiz. dodatkowy efekt interferencyjny dla cząstek naładowanych wywołany wpływem elektrodynamicznego potencjału wektorowego na ich funkcję falową.
atom
[gr. átomos ‘niepodzielny’],
fiz. najmniejsza cząstka pierwiastka chemicznego, posiadająca jeszcze właściwości tego pierwiastka, określoną masę oraz specyficzne właściwości fizyczne.
Bohr
[bo:r]
Niels Henrik David Wymowa, ur. 7 X 1885, Kopenhaga, zm. 18 XI 1962, tamże,
fizyk duński.
dział chemii teoret. zajmujący się badaniem układów chem. za pomocą metod mechaniki kwantowej;
dalambercjan, operator d’Alemberta, operator falowy,
mat. □, operator różniczkowy liniowy drugiego rzędu określony we współrzędnych kartezjańskich wzorem , gdzie jest operatorem Laplace’a (laplasjan), u jest funkcją zmiennych t, x1, ... , xn, a c > 0 — stałą.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia