fryszerkami

Encyklopedia PWN

Cacci
[kạczczi],
Caccio, Caccia Wymowa, Cazzio,
rodzina kupców i przemysłowców włoskich, działająca w 1. połowie XVII w. w Zagłębiu Staropolskim;
gałąź przemysłu obejmująca otrzymywanie metali z: rud i koncentratów, metalonośnych półproduktów z procesów metalurgicznych (pyły, szlamy z procesów elektrolizy i elektrorafinacji metali, głównie cynku i miedzi, oraz żużle), złomu (m.in. akumulatorowego), a także recykling oraz przeróbkę plastyczną odlanych do form metali (odlewanie) w zakładach przeróbki plastycznej (walcowniach, kuźniach, ciągarniach, prasowniach, tłoczniach) na półwyroby i wyroby gotowe, znajdujące zastosowanie w gospodarce, a zwłaszcza w przemyśle maszynowym, budownictwie i transporcie.
ród magnacki herbu Nałęcz, wywodzący się ze szlacheckiej rodziny właścicieli wsi Małachowice w Łęczyckiem.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia