front arktyczny antarktyczny

Encyklopedia PWN

wąska strefa przejściowa między masami powietrza o różnych właściwościach termodynamicznych;
pojęcie stosowane w meteorologii na określenie powietrza zajmującego duży obszar (setek tys. km2) i mającego na danym poziomie w przybliżeniu jednakowe właściwości fiz. (gł. temperaturę i wilgotność).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia