francuski

Encyklopedia PWN

język z rodziny języków romańskich;
fr. rasa koni;
Francuski Komitet Wyzwolenia Narodowego, fr. Comité Français de la Libération Nationale (CFLN),
centralny organ władzy politycznej kierujący walką Wolnej Francji w II wojnie światowej;
Instytut Francuski, Institut Français Wymowa,
nazwa fr. instytucji kult. działających w różnych krajach;
buldog francuski, buldożek francuski,
fr. rasa psów do towarzystwa;
Alfons Francuski, Alphonse de France, ur. 11 XI 1220, zm. 21 VIII 1271, Savona,
hrabia Poitiers i hrabia Tuluzy od 1249 (jako Alfons II), syn Ludwika VIII;
fr. rasa dużych królików, rozpowszechniona w Polsce;
jest kalendarzem słonecznym wprowadzonym 1793 we Francji, pocz. 22 IX 1792 — dzień proklamowania republiki, był pierwszym dniem pierwszego roku ery republikańskiej
srebrzysty królik francuski, królik szampański,
fr. rasa mięsnych królików;
posiadłość fr. w Afryce od 1890;
Francuska Sekcja Międzynarodówki Robotniczej, Section Française de l’International Ouvrière Wymowa (SFIO Wymowa),
fr. partia socjalist.; utworzona 1905 z połączenia istniejących partii robotniczych i socjalist., 1905–14 kierowana przez J.L. Jaurèsa;
francuskie terytorium zamorskie w Antarktyce, w południowej części Oceanu Indyjskiego.
Francuskie Terytorium Afarów i Issów, Territoire Français des Afars et des Issas,
nazwa posiadłości fr. w północno-wschodniej Afryce 1967–77;
Francuska Afryka Równikowa, Afrique-Équatoriale française,
posiadłość fr. w centralnej Afryce 1910–58; powstawała 1897–1910;
Francuska Afryka Zachodnia, Afrique-Occidentale française,
posiadłość fr. w Afryce Zachodniej 1904–58; powstawała 1895–1904;
Francuska Partia Komunistyczna, Parti Communiste Français (FPK),
fr. partia polit., utworzona 1920 w wyniku rozłamu na zjeździe partii socjalist. SFIO; gł. organizatorzy: M. Cachin i F. Vaillant-Couturier;
kierunek w językoznawstwie współcz. stworzony na pocz. XX w.; jego inicjatorem był fr. językoznawca A. Meillet;

Słownik języka polskiego PWN

ogród francuski, w stylu francuskim «ogród, który charakteryzuje geometryczna kompozycja przestrzeni, strzyżona w geometryczne kształty zieleń, bogactwo urządzeń wodnych i rzeźb ogrodowych»
francuski I «dotyczący Francji, Francuzów»
• francuskość
francuski II «język francuski»
język francuski «urzędowy język we Francji, jeden z urzędowych języków w Belgii, Kanadzie, Luksemburgu i Szwajcarii»
klucz francuski «klucz do odkręcania i dokręcania nakrętek i śrub»
ciasto francuskie «delikatne tłuste ciasto składające się z wielu cienkich płatków»
kluski francuskie «kładzione kluski z niezbyt gęstego ciasta z dodatkiem tłuszczu i piany z białek»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia