francuska

Encyklopedia PWN

Francuska Sekcja Międzynarodówki Robotniczej, Section Française de l’International Ouvrière Wymowa (SFIO Wymowa),
fr. partia socjalist.; utworzona 1905 z połączenia istniejących partii robotniczych i socjalist., 1905–14 kierowana przez J.L. Jaurèsa;
Francuska Afryka Równikowa, Afrique-Équatoriale française,
posiadłość fr. w centralnej Afryce 1910–58; powstawała 1897–1910;
Francuska Afryka Zachodnia, Afrique-Occidentale française,
posiadłość fr. w Afryce Zachodniej 1904–58; powstawała 1895–1904;
Francuska Partia Komunistyczna, Parti Communiste Français (FPK),
fr. partia polit., utworzona 1920 w wyniku rozłamu na zjeździe partii socjalist. SFIO; gł. organizatorzy: M. Cachin i F. Vaillant-Couturier;
kierunek w językoznawstwie współcz. stworzony na pocz. XX w.; jego inicjatorem był fr. językoznawca A. Meillet;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia