fotowoltaiczny

Encyklopedia PWN

urządzenie służące do bezpośredniego przetwarzania energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną.
fiz. powstanie siły elektromotorycznej w ciele stałym pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego (z zakresu optycznego);
ogniwo fotoelektryczne, fotoogniwo, ogniwo słoneczne, komórka fotowoltaiczna,
przyrząd półprzewodnikowy o pojedynczym złączu pn, w którym pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego z zakresu optycznego jest generowana siła elektromotoryczna (SEM).
pochodne arsenowodoru (arsanu) AsH3, w którym wszystkie atomy wodoru są podstawione atomami metalu;
bateria słoneczna, bateria fotoelektryczna,
układ wielu ogniw fotoelektrycznych, połączonych w celu zwiększenia siły elektromotorycznej;
Becquerel
[bekrẹl]
Antoine Cézar, ur. 7 III 1788, Châtillon-sur-Loing (ob. Châtillon–Coligny), zm. 18 I 1878, Paryż,
ojciec Alexandre’a Edmonda, francuski fizyk i fizykochemik.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia