fotoreprodukcyjne

Encyklopedia PWN

lampy stosowane w poligrafii do naświetlania warstw światłoczułych;
błona fot. stosowana w procesie fotoreprodukcji poligraficznej.
kopiowanie
[łac.],
proces otrzymywania kopii, tj. odtwarzania obrazów oryginałów (tekstów, rysunków kreskowych, fotografii, obrazów malowanych) na różnych podłożach.
fotoreprodukcja
[gr.-łac.],
poligr. proces wykonywania negatywów i diapozytywów fotoreprodukcyjnych na podstawie oryginałów (tekstów, rysunków kreskowych, fotografii, obrazów malowanych), przeprowadzany metodami fot., obecnie zwykle przy użyciu komputerów;
faksymile
[łac. fac simile ‘czyń podobnie’]:
poligr. zestaw oryginałów (tekstów, rysunków kreskowych, fotografii) lub ich negatywów albo diapozytywów, przygotowany zgodnie z zamierzonym układem typograficznym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia