formowany

Encyklopedia PWN

wykonywanie form odlewniczych jednorazowych i wielokrotnego użytku;
pielęgnacyjne zabiegi przeprowadzane w sadach i ogrodach w celu uzyskania pożądanego kształtu koron drzew.
jedna z podstawowych — oprócz wytłaczania — metod wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;
włókna otrzymywane z org. polimerów syntetycznych lub naturalnych oraz substancji nieorg.;
Korpusy Polskie w Rosji, Korpusy Wschodnie,
pol. formacje wojsk. tworzone w Rosji 1917–18 pod patronatem Naczpolu.
polskie siły zbrojne podporządkowane władzom RP i dowodzone przez Naczelnego Wodza, organizowane na podstawie polsko-francuskiej umowy wojskowej z 9 IX 1939 i protokołu wykonawczego z 21 IX 1939.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia